Anne Karjalainen tar på sig en ledarroll vid Europeiska regionkommittén

Anne Karjalainen, ledamot av stadsfullmäktige i Kervo, valdes till ordförande för Europeiska regionkommitténs (ReK) utskott för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (SEDEC) vid ReK:s konstituerande sammanträde i Bryssel den 13 februari.

SEDEC-utskottets främsta uppgift är att utforma EU:s beslutsfattande på områdena socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur genom att framföra synpunkter från Europas städer och regioner. Med tanke på att många initiativ i kommissionens arbetsprogram för 2020 ligger inom SEDEC-utskottets ansvarsområde har utskottet en viktig roll att spela. Till initiativen hör artificiell intelligens, de sociala aspekterna av den europeiska gröna given, utvecklingen av ungdomsgarantin, främjandet av kompetens, utbildning och inkludering samt initiativ som rör sysselsättning.

- SEDEC-utskottet kommer att arbeta för att omställningen till en grön ekonomi sker på ett socialt rättvist sätt på lokal och regional nivå. Under det kommande året kommer vi att fokusera på en rad initiativ från kommissionen som syftar till att skydda sociala rättigheter och säkerställa hållbar ekonomisk tillväxt, sade Anne Karjalainen.

Anne Karjalainen valdes dessutom till Regionkommitténs arbetsutskott.

EU:s regionkommitté är ett rådgivande organ som deltar i EU:s beslutsfattande. Dess främsta uppgift är att lyfta fram medlemsstaternas regionala och lokala synpunkter i EU:s beslutsprocess. Kommittén avger yttranden till kommissionen, rådet och Europaparlamentet om ett antal EU-lagstiftningsfrågor, bland annat inom sysselsättnings-, social-, miljö- och regionalpolitik.

Europeiska regionkommittén har totalt 329 ledamöter och den finländska delegationen har nio medlemmar som företräder kommuner och landskap. Kommitténs ledamöter utses av ministerrådet. Finlands företrädare föreslås av den finländska regeringen. Ledamöterna väljs för en mandatperiod på fyra år (2020–2025).

Ytterligare information  

Anne Karjalainen, tfn 050 539 0744, anne.karjalainen@kerava.fi

Erja Horttanainen, Chef för EU-ärenden, Kommunförbundet, tfn (09) 771 2528 eller 050 525 2145

Ledamöter i Finlands delegation i Regionkommittén 2020 - 2025

Markku Markkula (Saml)

Stadsfullmäktigeledamot i Esbo, ordförande för landskapsstyrelsen i Nylands förbund

 

Sari Rautio (Saml)

Stadsfullmäktigeledamot i Tavastehus, vice ordförande för landskapsstyrelsen i Tavastland

 

Anne Karjalainen (SDP)

Stadsfullmäktigeledamot i Kervo

 

Mikkel Näkkäläjärvi (SDP)

Stadsfullmäktigeledamot i Rovaniemi, ersättare i Lapplandsförbunds landskapsfullmäktige

 

Mirja Vehkaperä (C)

Stadsfullmäktigeledamot i Uleåborg

 

Satu Haapanen (Gröna)

Stadsfullmäktigeledamot i Uleåborg, ersättare i Norra Österbottens förbunds landskapsstyrelse

 

Ilpo Heltimoinen (Sannf)

Stadsfullmäktigeledamot, Villmanstrand

 

Mikko Aaltonen (V)

Stadsfullmäktigeledamot i Tammerfors, ledamot i Birkalands landskapsfullmäktige

 

Bert Häggblom, lagtingsledamot

Ålands lagting

 

Suppleanter

Pauliina Haijanen (Saml)

Stadsfullmäktigeledamot i Laitila

 

Jari Andersson (Saml)

Stadsfullmäktigeledamot i Sastamala

 

Sanna Parkkinen (SDP)

Kommunfullmäktigeledamot i Liperi

Landskapsfullmäktigeledamot i Norra Karelens förbund

 

Joonas Honkimaa (SDP)

Stadsfullmäktigeledamot i Kouvola

Ersättare i Kymmenedalens förbunds landskapsstyrelse

 

Merja Lahtinen (C)

Stadsfullmäktigeledamot i Jämsä

 

Pekka Myllymäki (C)

Stadsfullmäktigeledamot i Mynämäki

Ordförande för Egentliga Finlands landskapfullmäktige

 

Niina Ratilainen (Gröna)

Åbo stadsfullmäktigeledamot

Egentliga Finlands landskapsfullmäktigeledamot

 

Patrik Karlsson (SFP)

Stadsfullmäktigeledamot i Vanda

 

Annette Bergbo

Lagtingsledamot, Åland lagting