”Sysselsättningsguru” med öppen källkod berättar om sysselsättningsläget i kommunen

Havainnekuva työllisyysguru-palvelusta

I Kommunförbundets GitHub finns det nu en ”sysselsättningsguru” som baserar sig på öppen källkod. Med den kan man skapa sig en bild av sysselsättningsläget i kommunerna. Gurun laddas ner som Rmd- och R-filer och utnyttjar ett traditionellt textformat och R-språk. Sysselsättningsgurun samlar in kvantitativa rapporter från Statistikcentralen om bland annat lediga jobb, sysselsättningsgraden, arbetslösa arbetssökande enligt åldersgrupp samt arbetslöshetens genomsnittliga längd. Den kan laddas ner gratis på adressen Kommunförbundets GitHub.

Sysselsättningsgurun har delats till Kommunförbundets GitHub av Ismo Hannula, Tavastehus stad. Närmare anvisningar om tillämpningen publiceras på GitHub nästa vecka.

Gemensamma digitala lösningar är Kommunförbundets nätverk för samskapande där man sprider kunskap om nya digitala framsteg, utnyttjande av öppen källkod, finansiering av digitaliseringen och kollektivt lärande. Nätverket stärker kommunernas digitala kompetens lokalt och på nationell nivå.

Vi lyfter fram kommunernas lösningar, god praxis och kommunal kompetens.

Läs mer om dessa teman

Kommunernas digivecka 3-7.6.2024

Under veckan arrangerar Kommunförbundet webbinarier, workshops, diskussioner och träffar. Därutöver delar vi mycket information om kommunernas behov och resultat relaterat till digitalisering.

Bekanta dig med kommunernas digivecka

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.