Nationella veterandagen 27.4 – nationella rekommendationer inför firandet

Nationella veterandagen firas tisdagen den 27 april 2021.

På grund av coronapandemin kan den Nationella veterandagen 2021 inte firas med en huvudfest på traditionellt vis som ett publikevenemang. Tammerfors stad ordnar Nationella veterandagens huvudfest utan publik men evenemanget direktsänds på tv. Temat för festen är ”Ihmisten välillä hyvä tahto - Välvilja mellan människor”.

Det rekommenderas att Nationella veterandagen under undantagsförhållandena firas i enlighet med bestämmelserna, föreskrifterna och rekommendationerna utan att någons hälsa äventyras.

Bifogat den riksomfattande rekommendationen om firande av Nationella veterandagen 2021.

Anu Nemlander

Anu Nemlander

Sakkunnig, chef för informations- och ekonomiteamet
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2612, +358 50 563 6180
Ansvarsområden
  • ekonomi och servicestrukturer inom hälso- och sjukvården
  • kostnadsjämförelser mellan kommuner
  • klientavgifter inom hälso- och sjukvården
  • internationell verksamhet