Programmet Våga försöka

Anslut dig till nätverket ViVågar!

Nätverket ViVågar är öppet för alla som är intresserade av försök och för andra nätverk.

​Nätverket ska bland annat erbjuda utbyte av erfarenheter och information, god praxis, utvecklingsidéer och utvecklingsstöd som gäller försöksinriktad kultur.

Anmäl dig till nätverket ViVågar!

När du anmäler dig ansluts du till nätverkets egen e-postlista. Via listan får du information om aktuella teman som hänför sig till försöken samt om evenemang och seminarier.