Utvecklingsprogrammet Kommunerna 2021

Delaktighet och invånarorienterade servicekanaler

Osallisuus ja kuntalaislähtöiset palvelukanavat

Framtidens kommun bygger framför allt på att invånarnas möjligheter att påverka säkerställs och utvecklas och på kundorienterade tjänster. Samhällsgemenskap, trygghetskänsla och invånarnas påverkansmöjligheter utgör kärnan i kommunens verksamhet. Viktigast är att invånarna involveras i utvecklingen av verksamheten. Öppen information från kommunen stöder invånarna att ta ansvar för sig själva, att utnyttja informationen i övriga tjänster och att delta.

I framtidens kommun stöder den representativa och den direkta demokratin varandra. Kommuninvånaren kan också påverka och delta genom direkt demokrati och elektroniska metoder för delaktighet.

Läs mer om verksamhetsmodeller, praxis och redskap för främjandet av kommuninvånarnas delaktighet nedan.  

tags
Kuntalaisten osallistuminen

Kommuninvånarnas delaktighet

narrow

Hae lisää

Päivi Kurikka

Förnamn
Päivi
Efternamn
Kurikka
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2509
Mobiltelefon
+358 50 301 9068
Ansvarsområden
  • kommunal demokrati och kommuninvånarnas delaktighet
  • politisk ledning i kommunerna
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet