Sirpa Paatero 22.12.2017:

Kommunförbundet under en period av förändringar 

Sirpa Paatero

Den kommunala valperioden som inleddes 2012 blev extra lång när valen sköts upp från oktober till april. Således byts Kommunförbundets fullmäktige och styrelse ut i februari 2018. Den gångna perioden har varit mångskiftande och de sista två åren har varit en tid av förnyelser. Det finns flera anledningar till förnyelserna, till exempel stadgeändringen i början av perioden som nu blev färdig efter många faser och till sist togs i bruk. För första gången röstar kommunernas fullmäktige  om kandidater till kommunförbundets förbundsdelegation genom kandidatlistor som gjorts upp i valkretsarna. Efter rösträkningen återstår att se hur väl  förbundsdelegationens sammansättning motsvarar kommunalvalets resultat och hur stort behovet av utjämningsplatser blir. Farhågorna om att det nya sättet skulle vara komplicerat minskade förhoppningsvis under röstningen.

Under de senaste dryga två åren har vi också fått en ny verkställande direktör och två nya vice verkställande direktörer när Kari gick till FPA, Tuula till riksdagen och Timo till Keva. Med bra samarbete valdes Jari, Hanna och Timo, som alla var nya i huset. Alla tre har snabbt satt sig in i sina uppgifter och de fungerar dessutom bra som grupp.  Inom ekonomin fortsätter anpassningsprogrammet, vars mål fastställdes redan i början av perioden, helt oberoende av yttre osäkerhet.  Förändringar som planerats på regeringsnivå, det vill säga vård- och landskapsreformen, har gett upphov till en hel del tilläggsutredningar och ett rekryteringsbehov för att vi skulle klara av att reagera snabbt på nya vändningar.

Vi har erbjudit staten egna modeller, där kommunens synvinkel beaktats, skrivit många utlåtanden om olika versioner av lagar, hjälpt kommuner med utlåtanden och diskuterat reformen och hur kommunerna kunde bereda sig inför den. Samtidigt har vi skapat förbundets strategi, där vi försökt bereda oss på den möjligheten att en tredje administrativ nivå skapas i landet.  Just nu finns all kunskap om reformen hos förbundet, och de nuvarande landskapen liksom sjukvårdsdistrikten är alla medlemsorganisationer. Vi har också inlett diskussioner med de nuvarande landskapsförbunden om att sammanslå intressebevakningen. Detta skulle ge en starkare representation i förhandlingar med staten och förhoppningsvis blir slutresultatet att landskapen inte blir en del av staten utan självständiga aktörer. Då vi hittills anpassat intressebevakningen på olika sätt för stora och små städer, skulle samma komma att gälla för olika landskap.

Också inom det ekonomiska har mycket hänt under perioden i och med att EKOKEM-affären efter långa förhandlingar slutade med att Kommunförbundet, staten och Helsingfors stad sålde sina andelar till Fortum. Samtidigt lades grunden för Finlands kommunstiftelse, som skulle ta över fastigheten Kommunernas hus och sköta ombyggnaden samt uthyrandet av lokalerna. Kommunstiftelsen fick också ta över intäkterna från aktieförsäljningen, som ansvarig för placeringsverksamheten tillsattes en placeringskommitté med sakkunniga och beslutande organ är stiftelsens styrelse. Senare har också före detta Urbanismisäätiö fusionerats med stiftelsen.

Den händelserika och arbetsdryga perioden har varit en positiv upplevelse tack vare den ansvariga styrelsen och fullmäktige som utövar den högsta beslutanderätten. Ett särskilt tack till alla sakkunniga och beredare som under organisatoriska förändringar och ombyggnadsarbeten i kontorshuset har klarat av att hantera den största reformen på 100 år i kommunalförvaltningen. En ny erfarenhet var också YLE:s direktsända valvaka i Kommunernas hus under kommunalvalet. Det mesta av tiden har gått åt till att sitta med arbetsutskottet, holdigbolaget och stiftelsen i viktiga, konstruktiva samtal i bästa anda.

Utvecklingen av Kommunförbundet enligt den nya strategin och statens förslag kommer nog att hålla den framtida organisationen vaken också under den kommande perioden.

Tack för året som gått och ha en riktigt skön jul!

Skribent
Sirpa Paatero

Sirpa Paatero on aiemmin ollut Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja.