Sampsa Matilainen 13.6.2017:

Sommarmoln över den finska bastukulturen

Hade du tänkt bada bastu på bastuflotte under sommaren? Eller drömmer du bara om en strandbastu på pontoner, där Sokka irti ljuder och man kan flyta iväg ut på sjön utan en tråd på kroppen och njuta av de vackra vyerna? Innovationer är ingen genväg till bastubad på flotte. Byråkratin i regel-Finland har sträckt ut sina tentakler även till den finska bastukulturen och detta kan ha oanade konsekvenser.

Bastubad på flotte med myndigheternas samverkan

Det kan hända att ångbadet förblir en dröm. Användningen av bastuflotte har nämligen krävt ett bygglov (HFD 23.5.2014 L 1669) som möjliggör att normdjungeln kan tillämpas på bastubad på flotte. HFD försökte redan tidigare påverka användningen av bastuflotte, men bastufolket tänder som känt inte på byråkrati. I sitt färska årsboksbeslut dundrade HFD till igen och tog till regel-Finlands finesser (HFD 2017:98).

Vid bedömning av myndigheters intresse torde en tumregel vara att ingen ännu – åtminstone inte veterligen – blivit tänd på att övervaka hundkojor. Men ponera att du placerar en bastu i hundkojan...

Det hjälper inte att bastuflotten förses med motor och utrustning för styrkontroll och att konstruktionen registreras som båt. Redan tidigare ansågs det att saken inte heller förändras av att konstruktionen får hjul under sig och bastun flyttas till olika platser på strandtomten (HFD 31.12.2004 L 3529). Att konstruktionen är flyttbar eller har registrerats som båt hindrar inte att den klassas som byggnad och eliminerar inte behovet av bygglov.

En flotte med bastu förutsätter fortfarande myndighetstillsyn, oavsett om rökbastun är brandsäker, baken som kan skymtas av grannen inte (i allmänhet) förfular landskapsbilden och avfallshantering inte behövs mitt under bastubadet. Oavsett om det gäller en bastuflotte eller en vanlig strandbastu kan man inte undvika att bastubaken skymtar fram ibland. Att man bygger på vattnet ökar förstås myndigheternas intresse.

Kontrollera ännu om det i en eventuell detaljplan har fastslagits användningsändamål och reserverats byggrätt för en bastuflotte. Någon kan komma på att det trots allt inte var tillåtet i Finland att bygga på stranden utan detaljplan eller undantag. – Lycka till bara med undantagsförfarandet!

Innehavare av bastuflotte, glöm inte detta

Byggnadstillsynen hinner inte övervaka allt, men grannarna gör det. I tillståndsärenden som gäller bastubyggnader har grannen ju faktiskt rätt att säga om det som skådas tilltalar ögat eller inte. Det är fråga om riskhantering att vid behov bjuda in grannen på bastubad på flotten då och då. Om man däremot bjuder in byggnadsinspektören för att bada på bastuflotten till exempel i samband med ibruktagningssynen kan detta uppfylla kriterierna för mutbrott.

Det ryktas om att det någonstans på den finska landtungan hänt att en person som byggt en bastuflotte utan grannens samverkan och registrerat den som båt blivit åtalad. Innehavaren av bastuflotten dömdes till dagsböter för byggnadsförseelse och ett blidkande av myndigheten med ett i efterskott införskaffat tillstånd befriade inte den dömde från snabbvinsten.

För övrigt ska man för allt i världen inte ens drömma om en bastuflotte på vikarsälarnas, de stora natebockarnas eller några motsvarande djurs revir. Diverse blomsterhattar vaknar senast då en bastuflotte planeras på deras revir. Efter det får man vänta med bastubadet i några somrar.

Vare sig du badar bastu till sjöss eller på land, med eller utan tillstånd, glöm inte tillverkningen av bastukvasten/-ruskan:

  • Speciellt på finska gäller det att vara noga med begreppen. Rågången kan vid behov förläggas till Päijänne.
  • Om du av misstag har fällt en björk på grannens område och gjort en bastukvast/ruska av den, kan du räkna med en snabbvinst så snart grannen märkt det: detta hör inte till allemansrätten.
  • Du noterar väl att vi hör till EU. Att bada bastu med bastukvast/ruska i rökbastur på flotte torde bli förbjudet jämsides med basturökt skinka. Därtill finns en vision om att material, vikt, storlek, böjlighet, krökning och bäst före märkning på bastukvastarna/ruskorna ska förenhetligas.

Bastufolket, konkurrenskraften och budgeten

Inblandningen i den blå-vita bastukulturen har fått användare av bastuflottar på alerten. Enligt sägen har bastubad och därtill hörande företeelser hundratals år gamla traditioner i Finland. Enligt olika enkäter anses bastun till och med ha varit den bästa produkt som någonsin uppfunnits i Finland.

– Att blanda sig i vars och ens grundläggande rätt till bastubad är fullständigt oerhört, säger entusiasten för bastubad på flotte  Aimo Hörppy  där han nås ute i den finska sommaren.

Inblandningen upplevs till och med inverka skadligt på konkurrenskraftsavtalet. Utredningar har visat att de nordiska länderna inte har lyckats konkurrera med finländarna i bastubad. Då till exempel svensken slår sig ner på bastulaven en gång i veckan – visserligen lär det i detta fall vara fråga om en som är släkt med skogsfinnarna i Sverige –  har tio bastubadare kastat bad här hos oss under samma tid. Försprånget minskar nu oroväckande.

I en del kabinett har man faktiskt börjat överväga ensidiga inkomstöverföringar också när det gäller bastubad på flotte. Samtidigt har man låtit konsulter utreda en etablering av farleder för bastuflottar som skulle handhas av ett kommande statligt nätbolag för bastuflottar. Enligt Aimo Hörppy motsäger sig dock bastuflottarnas kunder denna vision å det kraftigaste.

Trots allt

Må ni ha en avkopplande sommar fylld av bastubad. Kom ihåg att bastukvasten eller ruskan skall användas börjande från huvudet varefter man fortsätter neråt allt medan man driver ut alla sjukdomar genom tår och fingerspetsar.

Skribent

Skribenten är jurist vid Kommunförbundet.

Mer från denna bloggare