Tarja Krakau 13.6.2017

Sommarsmattrande och tillåtet småprat

När sommaren står för dörren är vårens hundlortar glömda för länge sedan. Det årligen återkommande åsiktsutbytet om sällskapsdjurens efterlämningar nådde inte sedvanlig stormstyrka i år.  Hundarnas hussar och mattar tycks så småningom ha lärt sig att bära med sig bajspåsar i fickan och plocka upp efter sina keldjur.

Förargelseväckande beteende tar ändå inte slut i Finland med sommarens intåg

Då skolåret tar slut har tonårspojkarna – och i jämlikhetens namn också tonårsflickorna – tid att ta mopeden vid hornen och knattra omkring i byarna till lust och leda. Någon brådska att gå och lägga sig har ungdomarna inte. Smattrandet kan därför ibland fortsätta till sena kvällen, till bagar-konditorns fasa då han på grund av sitt morgonskift vill lägga sig tidigt. 

Suvi-Tuuli, som nyss inlett sin semester, kan å sin sida tvingas vakna till hurtfriskt motorsågande. Motorsågen svingas av den morgonpigge nyblivne pensionären, före detta äldre regeringssekreteraren vid Finansministeriet, som bestämt sig för att ge utlopp för all den uppdämda frustration som uppstått under de senaste arbetsårens svåra beredning av landskaps- och vårdreformen. Han har beslutat att från och med nu är det han som producerar bastuklabbarna helt själv. Det är en fröjd för själen när man ser resultatet av sina händers verk.

Ordningslagen och andra, ännu bättre metoder

Vad ska man ta till för att få slut på ett dylikt oväsen och omöjligt hålligång? Man kan förstås jaga iväg ungdomarna eller till exempel drämma ordningslagen i huvudet på grannen. Effektivast är det att lämna en anonym lapp i grannens postlåda där man informerar om att det också enligt ordningslagen är förbjudet att föra oväsen. Dessutom kan man hota med polis och skadeståndstalan om hålligånget fortsätter på samma sätt. ... Och – voilà – ajöss med grannsämjan.

Kanske man med lite sans ändå kan komma längre också här. Ordningslagen berör förstås alla. Den reglerar ändå i främsta hand ordningen på allmänna platser. Allmänna platser är till exempel

  • vägar, gator och gångbanor, 
  • torg och parker, 
  • badstränder och idrottsplaner, 
  • begravningsplatser, 
  • byggnader som kan användas av allmänheten, 
  • kollektiva trafikmedel, 
  • ämbetsverk och kontor samt
  • restauranger. 

Enligt lagen är det förbjudet att föra oljud eller på något annat motsvarande sätt störa den allmänna ordningen eller äventyra säkerheten på allmän plats. Polisen utövar tillsyn över att ordningslagen följs. Ordningslagen gäller inte verksamhet på egen gård så länge verkningarna av verksamheten inte sträcker sig till allmänt område. Att hota med ordningslagen är kanske ändå inte det primära och mest effektiva sättet att ingripa då man upplever något som störande.

Tillåtet och rekommenderat är däremot:

  • Att vara flexibel gentemot andra och ibland också stå ut med störande verksamhet. Om du ibland står ut med bullret från en moped eller motorsåg, kan du på motsvarande sätt förvänta dig flexibilitet då du själv för oväsen, till exempel renoverar, får en kolikbaby eller låt oss säga grillar eller röker mat på din gård.
  • Att genom samtal försöka åstadkomma en förändring i den störande verksamheten ifall den är långvarig och kontinuerlig. Ungdomar är ofta tanklösa, och andra kommer inte heller alltid att tänka på att det de gör kan upplevas som störande av grannen. 

En liten pratstund kan vara till hjälp i många lägen. Ogärna sårar man någon man blivit bekant med.

Med önskan om sol och flugors surr
Personalen vid Kommunförbundets juridiska enhet

Skribent
Tarja Krakau

Tarja Krakau har tidigare varit jurist vid Kommunförbundets.