Jenni Airaksinen 18.12.2017:

Tillsammans också nästa år

Vid årsskiftet har framtiden igen kommit ett år närmare. Då man dryftar det gångna och den tid vi har framför oss accentueras möjligheterna att göra saker tillsammans. Det finns mycket att ta lärdom av i frivilligarbete.

Landskapsreformen har diskuterats hela året. Tidsplanerna för reformen har tänjts och spräckts och mycket varierande uppfattningar om reformens framskridande har framförts  på olika forum. Ur Kommunförbundets synvinkel verkar det som om beredningen av landskapen har framskridit raskt trots den riksomfattande debatten. I olika regioner sker framskridandet måhända i olika takt och i olika frågor, men ett som är säkert är att i alla regioner utförs arbetet av många experter med hög moral och fördomsfri attityd.

Vid sidan av landskapsreformen har man också ihärdigt byggt upp framtidens kommun. I nästan alla kommuner dyker kommunernas välfärdsfrämjande uppgift, bildningsuppgift och livskraftsuppgift upp i diskussionerna och en del kommuner har till och med hunnit uppdatera sin organisationsstruktur och sin beslutsstruktur med tanke på den nya situationen.

Många frågor bestäms för tillfället av reformen. När förvaltningen läggs om är det uttryckligen förvaltningen som omorganiseras. Här finns det en risk för att man fäster alltför stor vikt vid nischer, paragrafer och pengar i stället för verksamheter och människor. Paragraferna är viktiga och pengarna likaså, men i den här diskussionen blir invånarna ofta avlägsna figurer på vars vägnar man fattar beslut om fungerande eller icke fungerande praxis och nödvändiga eller onödiga tjänster.

Att förvaltningen fungerar är viktigt både i landskapen och kommunerna men minst lika viktigt är behovet av gemensamma framtidsbilder, kunskapsledning samt identifiering och främjande av en verkningsfull verksamhet. I försöken att hitta framtidsbilder är jämförbar information och konsekvent genomförda prognostiseringsprocesser centrala och vi kommer att satsa på dem båda även nästa år.

I de olika vändningarna i reformerna får man inte heller glömma demokratin och delaktigheten. Den finländska kommunen har varit ett ypperligt laboratorium både för olika modeller av representativ demokrati och för delaktighetsarbete och äkta samutveckling. Hemligheten bakom att kommunerna varit fungerande demokratilaboratorier är att de aldrig har varit enbart serviceautomater utan att de i bästa fall har kunnat upprätthålla lokala identiteter, stödja lokala aktörer på många olika sätt, lösa problem och fungera som delaktighetsskolor för människor i alla åldrar.

Framtidens landskap och kommuner kunde ta modell av aktörer som utför frivilligarbete. Människan har ett behov av att vara en del av något större än hon själv och göra sådant som är betydelsefullt. Det hundraåriga Finland förblir framgångsrikt även de följande hundra åren om det lyckas erbjuda människorna en plats där de kan vara en del av en större helhet än de själva. Ett betydelsefullt och gott liv stärks av att man genom sin egen verksamhet kan vara till nytta och hjälpa både sig själv och andra.

Framtidens förvaltningsnivåer måste inse att de är pluralistiska, flerdimensionella helheter vars värde kommer från att man tillåter olika synsätt och livsval. Därtill bör kommun- och landskapsförvaltningen visa sitt värde för människorna genom att vara utmärkta partner och motiverande utvecklingsplattformar för dem.

Landskapen och kommunerna måste nu och i framtiden fungera som levande utvecklingslaboratorier för nya strategier för regionutveckling, demokrati samt hälsa och välfärd. I detta arbete kommer vi på många sätt att vara till stöd för kommunerna. Vi producerar bearbetad information, sprider information, stöder försök och samlar olika nätverk under samma tak. Vi lyssnar lyhört på kommunernas olika behov och identifierar och lyfter fram erfarenheter och lärdomar från kommuner i olika verksamhetsmiljöer.

Till julen har jag arbetat nästan fem månader på Kommunförbundet och under dessa månader har det varit full fart framåt. Kommunförbundet har visat sig vara en helt fantastisk arbetsplats. Här jobbar man tillsammans.

Samarbetet med människorna ute på fältet är det mest givande i vårt arbete. I våra nätverk finns det många fina och aktiva sakkunniga: både tjänsteinnehavare och förtroendevalda. Tack för att vi tillsammans med er får vara med om att bygga framtidens kommuner och landskap. Låt oss tillsammans ta emot det nya året och nya svindlande äventyr fördomsfritt, modigt och med hjärtat fyllt av hopp.

Skribent
Jenni Airaksinen

Jenni Airaksinen on aiemmin ollut tutkimus- ja kehitysjohtaja Kuntaliitossa.

Twitterissä: @AiraksinenJenni