Marianne Pekola-Sjöblom 15.12.2017:

Vart skulle färden gå om jag reste till de kommuner där tjänsterna är bäst?

pekola-sjöblom

Nu är det än en gång bevisat: kommuninvånarna uppskattar de kommunala tjänsterna. Till och med mer än de gjorde för två år sedan. Faktiskt mer än de gjort någonsin tidigare under de tjugo år som Kommunförbundet genomfört invånarenkäter.

Det här framgår ur den senaste mycket omfattande invånarenkäten som är en del av forskningsprogrammet ARTTU2. Nästan 12 000 kommuninvånare från hela Finland svarade på enkäten.

Följ med mig på en fantasiresa med obegränsad valfrihet bland de bästa kommunala tjänsterna för mig och min familj i vilken som helst kommun (eller i detta fall någon av de 40 kommunerna i ARTTU2-programmet). Om jag skulle ta och plocka de bästa kommunala tjänsterna enligt invånarenkäten skulle min färd gå till:

Kuusamo i Norra Österbotten till att börja med, eftersom de kommunala tjänsterna där fick det allra högsta allmänna betyget bland alla jämförelsekommuner. Bland tjänsterna i Kuusamo skulle jag välja avfallshanteringen, kommunaltekniken, underhållet av vägar och gator samt mentalvårdstjänsterna. Sen skulle jag ta en avstickare till Nivala för yrkesutbildningen.

Från Norra Österbotten skulle jag ta mig till Lappland, hela vägen till Enare. I Enare skulle jag välja tandvården, elev-/studerandevården och bibliotekets service.

Därifrån skulle min resa fortsätta till kusten och Vörå, som har svenskspråkig majoritet. Där skulle jag välja institutionsvård för äldre, hemservice för barnfamiljer och äldre samt service för handikappade. Utöver dessa socialtjänster skulle jag välja byggnadstillsynen. Efter Vörå skulle jag ta mig till Korsholm för de utmärkta sjukhustjänsterna.

Från Österbotten skulle jag ta mig till  Satakunta till Säkylä kommun. I Säkylä skulle jag välja hälsovårdsservice, som till exempel hälsocentralläkarens mottagningstjänster, sjuk- och hälsovårdarens mottagningstjänster samt moderskaps- och barnrådgivningens och skolhälsovårdens tjänster. Jag kunde också tänka mig familjerådgivningsbyråns och barnskyddets tjänster samt gymnasieutbildningen i Säkylä. I Kankaanpää skulle jag sticka mig in för den utmärkta specialundervisningen.

Efter Satakunta skulle färden gå vidare mot Norra Savolax. och Keitele kommun. I Keitele skulle jag välja hälsocentralens vårdavdelning och serviceboende för äldre och dessutom barndagvård, morgon- och eftermiddagsverksamhet samt grundläggande undervisning i låg- och högstadiet. Från Norra Savolax skulle jag åka tillbaka till Södra Savolax och Hirvensalmi kommun. Där lockar goda skolskjutstjänster samt utbudet av kommunala bostäder och tomter.

I Mellersta Finland skulle jag åka till Keuruu, där de lockar med folkhögskola och medborgarinstitut och idrotts- och ungdomstjänster. De goda vitsorden de fått för planläggningen och den städade miljön intresserar också.

Färden skulle fortsätta till Egentliga Finland för att inspektera Kimitoöns kulturtjänster och hemsjukvård, Åbo stads kollektivtrafik och Resos missbrukarvård. Återvinningstjänster och utkomsttöd är det bästa jag kunde välja i Nyland, det förstnämnda i Askola och det senare i Sibbo.

Kommunerna och den kommunala servicen får beröm

Den fiktiva resan plockar fram de ARTTU2-kommuner som fått de bästa betygen för sina kommunala tjänster i invånarenkäten. Resan gick till sammanlagt femton kommuner i ARTTU2-programmet.  Det betyder ändå inte att det inte skulle finnas utmärkt kommunal service också i de övriga kommunerna.

Om jag ändrade urvalskriterierna skulle färden förmodligen bli längre och gå till många fler kommuner. Till exempel bibliotekstjänsterna kunde jag ha valt i alla kommuner för de värderades genomgående högt och representerar i mer än 80 procent av kommunerna den bästa kommunala servicen enligt kommuninvånarna.

I nästan alla kommuner i ARTTU2-programmet – precis som i alla andra kommuner i Finland – kan särskilda starka sidor identifieras. De tjänster som kommuninvånarna anser vara bäst gör inte bara invånarna nöjda utan ökar kommunens anseende och attraktionskraft och bidrar till god PR.

De större kommunerna och städerna har svårare att få toppvitsord, dels på grund av den yngre åldersstrukturen bland invånarna, dels på grund av högre krav på tjänsterna.

En invånare som svarat på enkäten önskade ”Bästa möjliga service till alla kommunens invånare”, och det är garanterat alla kommuners målsättning. Enligt resultaten i invånarenkäten våren 2017 har kommunerna gått framåt och utvecklas stadigt mot sina mål och har i många fall nått stora framgångar. Kommunerna i ARTTU2-programmet förtjänar med andra ord allt beröm.

Läs också forskningsrapporten  Parhaat mahdolliset palvelut kaikille kuntalaisille?  (på finska).

kartta kunnista

 

Skribent

Skribenten är forskningschef vid Kommunförbundet.

På Twitter: @M_PekolaSjoblom