Maarit Kallio-Savela 4.5.2018:

AI kommer – hur väl möter yrkesinriktade grundexamina framtidens krav

Maarit Kallio-Savela

Digitaliseringen och robotiken kommer att ta över, arbetslivet och arbetsuppgifterna förändras. Har vi någon aning om vilken typ av kompetens vi kommer att behöva i arbetslivet i framtiden?

Framtidens arbetsliv kommer att kräva allt mer flexibilitet och förmåga att växla mellan olika uppgifter och olika arbetsgivare. Arbetets form förändras. Hela vårt samhälle förändras när gamla strukturer rasar. Men våra yrkesinriktade grundexamina och deras strukturer består!
Vi har fortfarande 52 olika yrkesinriktade grundexamina. Examensstrukturen följer i stora drag 1960-talets strukturer för yrkesexamina. Unga 16-åringar utbildas till bilmontörer, bilchaufförer, svetsare, kockar, plåtslagare, sömmerskor, receptionister...

Behöver vi verkligen så många olika examina till yrken som enligt forskningen kommer att övertas av robotar, yrken som kanske inte existerar om tio år? Vore det inte bättre att fundera mera på vilka nyckelkompetenserna i samhället och yrkeslivet är, sådant som en ung person som gått ut grundskolan behöver lära sig. Den nuvarande examensstrukturen och de stora nedskärningarna i finansieringen för yrkesutbildningen innebär att utbildningen koncentreras till de största städerna.

Nu borde vi ha mod att granska huruvida den nuvarande examensstrukturen för yrkesinriktade grundexamina och innehållet i utbildningen motsvarar arbetslivets förändrade kompetensbehov i framtiden. Borde vi snarare analysera de centrala, framtida kompetensområdena, sådana som kunde hjälpa den unga att komma in i arbetslivet och fortsätta med sin kompetensutveckling genom hela livet.

En ung person som gått ur grundskolan och inleder sin yrkesutbildning är 16 år. Vilka kunskaper och färdigheter, vilken livskompetens skulle ge den unga den bästa utgångspunkten för de kommande årtiondena som självförsörjande, välmående och lycklig samhällsmedlem? 
Paradoxen i diskussionen består i att man å ena sidan önskar öka resurserna för studiehandledningen för att hjälpa elever som avslutar sin grundläggande utbildning att hitta sitt framtida yrke. Å andra sidan förväntas arbetstagarna var flexibla och kunna anpassa sig till nya uppgifter, nya arbetsgivare och rentav ett annat yrke.

Förändringarna i samhället utmanar också de yrkesinriktade grundexamina till förnyelse. Mediekunskap mm. kräver att de unga har god allmänbildning, förmåga till kritiskt tänkande och förutsättningar att växa till fullvärdiga samhällsmedlemmar.

Yrkesutbildningsreformen skapar ramarna för ordnandet av utbildning i olika inlärningsmiljöer, läroanstalter, på arbetsplatser och virtuellt. I yrkesutbildningen behövs dessutom en reform av yrkesinriktade grundexamina.

Hela examensstrukturen och innehållet i utbildningen särskilt för de unga behöver förnyas för att på riktigt motsvara kraven i det framtida arbetslivet och de ungas uppväxt och utveckling.  En sådan reform kunde leda till bättre genomströmning och effektivare arrangemang i yrkesutbildningen.

Skribent

Skribenten är sakkunnig vid Kommunförbundet.