Heikki Telakivi, 21.2.2018:

Det självständiga Estland hundra år

Heikki Telakivi

Estland firar sina hundra år av administrativ självständighet den 24 februari. Estland, såsom fjolårets jubilar Finland, nådde sin statliga självständighet i efterdyningarna av turbulenta händelser i Europa och särskilt i Ryssland.

Estland och Finland – ester och finländare – har dock varit varandra nära redan innan staterna grundades. Vi är broderfolk, sägs det – i själva verket hör vi till samma familj.

Kommunerna och städerna har samarbetat och påverkat båda ländernas utveckling redan före självständigheten, och under självständigheten har det goda samarbetet fortsatt. När Estland hörde till Sovjetunionen var det direkta samarbetet mellan städer och kommuner begränsat – vänortsrelationerna var endast några få, till exempel Kotka-Tallinn, Vasa-Pärnu och Borgå-Viljandi. Till följd av Estlands andra självständighet i början av 1990-talet var vänorterna plötsligt över 250.

I Finland har man med respekt och förundran följt Estlands utveckling. Landet blev i snabb takt medlem i såväl Europarådet som Europeiska unionen, bytte sin valuta till euro och är nu en fullvärdig demokratisk europeisk republik.

Kommunförbundet och dess företrädare har ända från början samarbetat med de två kommunala förbunden i Estland som bildades redan på 1920-talet. Estlands stadsförbund deltog i stadsdagarna i Viborg 1923. Finlands Kommunförbund deltog i samarbetet när Estlands förbund i början av den återvunna självständigheten byggdes upp på nytt. Också Finlands kommuner bidrog till de estniska samarbetskommunernas utveckling och uppbyggnaden av en fungerande kommunalförvaltning. Estland och esterna är våra kära grannar.

Finlands kommuner och Kommunförbundet gratulerar det hundraåriga Estland:
Palju õnne saja aasta vanune Eesti!

Skribent
Heikki Telakivi

Heikki Telakivi on ollut aiemmin kansainvälisten järjestösuhteiden johtaja Kuntaliitossa.