Sampsa Matilainen 1.6.2018

Grann(o)sämja och arga lappar

Det har varit lite dåligt med grannsämjan de senaste åren, på vissa håll rentav alarmerande dåligt. Sommarvädret ställer till det men också den senaste vintern var rekordsvår för grannar. Man har till och med på ministernivå uppmärksammat problemen och befarar att grannosämja kan bli ett bestående problem i och med klimatförändringen.

Idyllisk sommar utan grannar?

Nej, inte heller denna gång.

Enligt utredningar störs friden i synnerhet av revirmedvetna grannar och sådana som utför sina olika behov. Och sådana finns det ju. I det verkliga livet i storstaden måste man sätta upp arga lappar av alla möjliga anledningar.

heippalappukokoelma

Att fly lapparna ut till idyllen i sommarstugan kan kännas som en lockande tanke. Men lyckas det? De arga lapparna har mycket bra grogrund just på landet. Undersökningarna visar nämligen att sprickorna i grannsämjan till stor del förklaras med skillnader mellan stadsbor och lantbor.

Om du till exempel råkade vissla efter den stilige grannen eller hans sköna fru när de kom från bastun en midsommarafton för många år sedan, hur kan det någonsin glömmas bort? Visslingen alltså. Eller kan du någonsin förlåta att grannen råkade sträcka sin häck ett par centimeter över råmärket någonstans mitt i slyskogen?

En viss sommarstress kan man ju få också av att anledningarna att skriva arga lappar sinar innan sommaren tagit slut. Ett alternativ är att komma överens med grannen om att glömma gamla synder och i stället tillsammans ta upp kampen mot en tredje granne som prövar grannsämjan med sitt olämpliga beteende.

Men vad ska man göra om inte de arga lapparna har någon effekt?

Lyckligtvis har vi myndigheter!

Ja verkligen. Förutom polisen och domstolarna har kommunens myndigheter blivit sakkunniga i ärenden som gäller grannsämja. Så skriv ett par arga lappar. Nästa morgon kan du ha polisen och dessutom byggnads-, miljö- och hälsoinspektörerna, socialarbetare, djurskyddet och diverse andra myndigheter bakom dörren. Förhoppningsvis kommer psykvården först fram.

Så här enkelt är det givetvis inte. Myndigheterna måste ge klienterna rådgivning i skötseln av ärendet och svara på frågor och förfrågningar som gäller ärendet. Grannarnas fantasi avgör hur många olika förordningar ärendet kan behöva sorteras under.

Grannar har naturligtvis olika uppfattningar om lagstadgade beteendenormer och i vilken mån förväntningarna uppfylls. Grannfejder rör sig ofta i juridikens gråzoner där myndigheter har svårt att lägga sig i. God förvaltning förutsätter i princip att också de svarta hålen i grannfejderna behandlas sakligt, gång på gång.

Grannar behöver vanligen inte vänta länge på att deras arga lappar behandlas, de ska nämligen behandlas utan ogrundat dröjsmål av myndigheterna. Det har givetvis ingen betydelse hur många hyllmetrar arga lappar myndigheten redan tagit emot under årtionden av grannfejder.

Och solen skiner

Enligt rykten har myndigheterna på vissa håll tagit till radikala metoder. Grannar har rentav uppmanats att hålla sams. En mindre radikal metod har varit att försöka komma fram till vad som skulle vara att rekommendera eller viktigt för grannsämjan.

Historierna förtäljer dock icke om grannarna – väderleksprognoserna till trots – fått en soligare sommar. Så måste det ju ändå vara.

Men låt bli att lägga dig i en försonlig grannes beteende.  Grannen kan förivra sig att i skydd av universums förnämsta rättsskydd sysselsätta myndigheter med arga lappar i flera årtionden. Om mycket annat än bekymmer med grannar. För det finns ju en hel del bekymmer.

Arga lappar också i Helsingfors

De oändliga striderna grannar emellan måste vara muntra för myndigheter som med nedskurna resurser försöker hjälpa till. Visserligen kan avregleringen av normer i den mån den framskrider blanda sig i munterheten. I det här skedet är det ändå svårt att gissa sig till hur detaljerade konsekvensbedömningarna kommer att vara.

Medborgarnas djupt rotade vardagsbekymmer kommer kanske, i skuggan av många mycket större frågor, väcka genklang också på Arkadiabacken. Åtminstone om ett helt färskt skriftligt spörsmål, som mellan raderna uttrycker sin oro för grannsämjan i Finland, får vind i seglen.  I väntan på att följande regeringsprogram kommer med vagt hållna formuleringar om grannsämja hinner vår korta sommar ta slut.

 

Heippalappu

Skribent

Skribenten är jurist vid Kommunförbundet.