Laura Hassi 30.1.2018

Landskapen bör ta tag i bostadslösheten

Laura Hassi

I Finland har man lyckats rätt väl med att få ned bostadslösheten. Ändå har hanteringen av bostadslösheten inte beaktats i landskapsreformen. 

Det är problematiskt därför att reformen sätter käppar i hjulet för arbetet mot bostadslösheten. Städernas gemensamma resurser för bostadsväsendet och socialväsendets åtgärder går åt olika håll i vårdreformen. Inga ersättande strukturer har presenterats i stället för dem som monteras ned.

Vårdreformen får inte göra det svårare att hantera bostadslösheten

I Finland hanteras bostadslösheten i första hand genom åtgärder utifrån program, avtal, nätverk, projekt och partnerskap, inte genom verkställande av lag och förordning. Landskapsreformen är koncentrerad på lagstiftning och förbigår därför saken.

Vi anpassar bostads- och serviceproduktionen till de lokala förhållandena. På det sättet har bostadsproduktionen som har många orsaker – allt från knapp bostadsproduktion till långtidsbostadslöshet – hållits under kontroll.

Full kapacitet lokalt eliminerar inte själva fenomenet

När det gäller urban bostadslöshet har de största städerna också störst problem. Fenomenet går inte att eliminera, men antalet bostadslösa kan minimeras. Vi är väl medvetna om att detta kräver ständiga åtgärder och idogt arbete, annars börjar antalet stiga. Det behövs också strukturer inom vilka arbetet kan utföras.

Mer stadspolitik i landskapen

Landskapen bör gå med i arbetet mot den urbana bostadslösheten.

Landskapen bör tillsammans med centralorterna börja utarbeta planer för hur de strukturer som monteras ned i och med vårdreformen ska ersättas med nya verksamhetsformer så att hanteringen av bostadslösheten kan fortgå också inom ramen för landskapen.

För att de urbana problemen ska gå att övervinna behövs det stadspolitik inte bara på centralorterna utan också i landskapen.

 

Skribent

Skribenten är sakkunnig i bostadsfrågor vid Kommunförbundet.