Camilla Heikkilä 7.5.2019

Det viktiga med tillgänglighet är inte direktivet

Tillgänglighetsdirektivet trädde i kraft och nu har organisationer inom den offentliga förvaltningen bråttom med att säkra att webbplatserna är tillgängliga. Tillgängligheten av webbinnehåll är ingen ny grej, utan principerna för tillgänglighet, begriplighet och användbarhet har varit vedertagna mål inom den offentliga sektorn redan i många år. Det som däremot är nytt är att nu inte längre är fråga om rekommendationer utan förpliktelser.

En tillgänglig webbplats gynnar alla, inte bara dem som har olika slags begränsningar, men det är inte lätt att ta fram en tillgänglig webbplats. När det kommer till tillgänglighet syftar man på WCAG-kriterierna och dess AA-nivå. Tyvärr är inte en webbplats av AA-nivå något man kan köpa på samma sätt man köper en vitvara med energimärkningen A++. Tillgängliga webbplatser finns inte på lager, utan varje webbplats konstrueras för sig och det finns flera sätt att uppnå samma resultat.  WCAG är egentligen inga klara kriterier eller anvisningar, utan ett enormt bibliotek med olika anvisningar och kan inte användas som en checklista, där man kryssar för ifall kriteriet uppfylls eller inte. Varje kriterium kan tolkas på flera olika sätt och det är inte enbart leverantören som ansvarar för ifall webbplatsen är tillgänglig eller ej.

För att webbplatsen ska vara tillgänglig på riktigt räcker det inte med att man endast fokuserar på den tekniska biten, utan även texten måste vara begriplig. Innehållsproducenterna och grafikerna bär också ett ansvar över att hålla webbplatsen tillgänglig, när den väl är byggd. 

WCAG-kriteriernas flertydighet är inte det enda problemet, utan kriterierna är problematiska även för att de drar alla tillgänglighetskrav över samma kam. Det är dock en helt annan sak, hur behaglig webbplatsen uppfattas, än att man inte klarar av att använda den överhuvudtaget.  Ifall man har ett behov av att förnya sin webbplats lönar det sig inte att stirra sig blind på vad kriterierna säger, utan istället fokusera på vad som på riktigt är viktigt eller kritiskt ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Det första steget i att ta fram en tillgänglig webbplats är att granska den nuvarande webbplatsen och ta reda på hurudana tillgänglighetsproblem som kommuninvånarna har stött på i verkligheten. Det viktigaste är att tillhandahålla en tillgänglig responsblankett på webben, så att kommuninvånarna kan anmäla tillgänglighetsproblem. När man har kartlagt de problem som finns i den nuvarande webbplatsen, är det enklare att se vad man bör fokusera på i den nya.

Vad beträffar en tillgänglig webbplats är det i slutändan inte det viktigaste huruvida alla kriterier uppfylls, utan det att alla kommuninvånare kan använda och förstå innehållet vi erbjuder på webben.

Skribent

Camilla Heikkilä

Web Communications Specialist, North Patrol

Har arbetat med webbtillgänglighet i ett flertal projekt sedan 2006. Har specialiserat sig på planering och offentlig upphandling av webbprojekt som konsult vid North Patrol.

Skribent

Vi har bjudit in personer från olika organisationer att dela med sig av deras tankar och kunskap om tillgänglighet. Målet är att inspirera till att på ett mångsidigt sätt arbeta med tillgänglighet i kommunsektorns tjänster. Tillgängliga tjänster främjar tillgång till tjänster på lika villkor.

Kraven på digital tillgänglighet regleras särskilt i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som trädde i kraft 1.4.2019. Lär dig mer om tillgänglighet i Kommunförbundets guide.