Minna Karhunen 15.4.2019

Förståelsen hänger inte på åhöraren

Det sägs skämtsamt att ”då en savolaxare talar, hänger förståelsen på åhöraren”. I verkligheten lämnar en smart kommunikatör aldrig ansvaret för att förstå ett budskap på mottagaren – inte ens en savolaxisk kommunikatör. Syftet med all kommunikation är att öka den ömsesidiga förståelsen. Om det inte är viktigt att ett budskap är begripligt, är själva budskapet inte heller viktigt.

Av nämnda orsaker är det svårt att förstå varför man så ofta stöter på dålig kommunikation. Brister i ett budskap beror på brister hos avsändaren. En fiffig kommunikatör försäkrar sig om att bli förstådd. Man ska rikta sig till olika åhörare på olika sätt. Om någon inte förstår språket hjälper det inte att man skriker. Det här gäller i synnerhet personer med främmande modersmål, men likaväl är skrikandet ett dåligt hjälpmedel inom organisationskommunikation. Både i den interna och i den externa kommunikationen.

Att leda genom att skrika har i många sammanhang visat sig vara en icke-fungerande metod. På samma sätt kan man slösa bort stora summor i reklamanslag om man inte förstår kundens språk och behov. Det är ingen konst för en sakkunnig att tala förbi sin åhörare. Bakom den egna specialterminologin är det lätt att gömma sig undan både kunden och ansvaret, men faktum är att den verkliga utmaningen är att förtydliga budskapet. Det är lättare att häva ur sig tre faktaspäckade sidor än att sammanfatta det väsentliga i tre begripliga meningar.

Ansvaret för en tydlig och begriplig kommunikation ligger alltid hos organisationens ledning. Om ledningen inte bryr sig om kommunikationen blir den småningom egal för alla som arbetar i organisationen. Kommunikationsavdelningarna malar på med tomt innehåll om ledningen inte förstår kommunikationens strategiska betydelse.

Om man inte ställt upp mål för kommunikationen når den inte heller fram. Om det ur kommunikationen inte framgår vem budskapet riktar sig till, riktar det sig inte till någon alls. Och ett sådant budskap lönar det sig inte att skicka.

Författare

Minna Karhunen

Verkställande direktör, Kommunförbundet

Jag ser tydlig kommunikation som ett av mina viktigaste verktyg som direktör. Jag vill kommunicera på ett lättförståeligt sätt om förbundets verksamhet till våra medlemmar och om vår intressebevakning till beslutsfattarna i samhället. Det är viktigt att berätta om våra målsättningar och önskade resultat också inom organisationen.

Skribent

Vi har bjudit in personer från olika organisationer att dela med sig av deras tankar och kunskap om tillgänglighet. Målet är att inspirera till att på ett mångsidigt sätt arbeta med tillgänglighet i kommunsektorns tjänster. Tillgängliga tjänster främjar tillgång till tjänster på lika villkor.

Kraven på digital tillgänglighet regleras särskilt i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som trädde i kraft 1.4.2019. Lär dig mer om tillgänglighet i Kommunförbundets guide.