Sami Älli 3.6.2019

God service kan inte vara sämre för någon

Europeiska unionens direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser, det så kallade tillgänglighetsdirektivet, fick nationell lagstiftning den 1 april 2019. Fint!

Tillgänglighetslagstiftningen gäller främst teknisk tillgänglighet. Teknisk tillgänglighet betyder högklassiga webbsidor och att man följer standarder. Detta garanterar att servicen fungerar också med hjälpmedel och hjälpprogram.

Särskilt viktig är den tekniska tillgängligheten för många synskadade personer. Skärmläsarprogram till exempel, förutsätter att tekniken som används är tillräckligt högklassig och rätt installerad. Det behövs ingen raketvetenskap – det räcker bra om man följer standarder och bygger sidorna förnuftigt.

Ett olämpligt kodningssätt kan leda till att sidorna inte kan användas med skärmläsare eller att det blir orimligt besvärligt. Till exempel kan vissa delar av sidorna bli oåtkomliga eller så fastnar man på dem. Eller så kan man inte navigera på sidan för att strukturen bygger enbart på visuella element.

Innehållet måste också utformas på rätt sätt. Bland annat videor kan vara en utmaning, i synnerhet om innehållet inte kan fås i textformat. I så fall måste videon textas. Utan textning kan det vara omöjligt för en hörselskadad att förstå videon. Också övriga användare kan ha glädje av textningen.

Dessa små exempel beskriver situationer där den nya lagstiftningen om tillgänglighet säkert kommer att inverka. Genom lagstiftningen kommer de aktörer som berörs av direktivet att förbättra den tekniska tillgängligheten i sina webbtjänster de närmaste åren. Problemet med webbtjänsternas kognitiva tillgänglighet återstår dock att lösa.

Den kognitiva tillgängligheten handlar om hur lätt det är att använda och förstå de digitala tjänsterna. Sådant har alla användare glädje av, men i synnerhet de användargrupper som har problem med minnet, inlärning och förståelse, språkkompetens eller läskunnighet.

I vissa fall vore det bäst om webbsidan var lättläst (LL). Lättläst är en språkform som till innehåll, ordval och struktur har anpassats för att bli lättare att läsa och förstå än allmänspråket. Mer än en halv miljon finländare har glädje av att webbinnehåll presenteras lättläst.

Lättläst är också ett bra val av kostnadsskäl: klara och lättförståeliga instruktioner på webben minskar garanterat på belastningen av stödservicecentret hos tjänsteproducenten.

Om författaren

  • Sami Älli, chef för tillgänglighetsenheten vid Kehitysvammaliitto rf
  • Utöver arbetet med ledning projekt jobbar Sami med intressebevakning om tillgänglighet och utvecklar metoder för att utvärdera kognitiv tillgänglighet. Ser att det finns mycket att utveckla i användbarheten i webbtjänster, men tycker samtidigt att många steg framåt redan tagits.
Skribent

Vi har bjudit in personer från olika organisationer att dela med sig av deras tankar och kunskap om tillgänglighet. Målet är att inspirera till att på ett mångsidigt sätt arbeta med tillgänglighet i kommunsektorns tjänster. Tillgängliga tjänster främjar tillgång till tjänster på lika villkor.

Kraven på digital tillgänglighet regleras särskilt i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som trädde i kraft 1.4.2019. Lär dig mer om tillgänglighet i Kommunförbundets guide.