Hanna Tainio 28.1.2019

Kommunerna skapar grunden för välmående och en fysiskt aktiv livsstil

I mitten av januari samlades finländska idrottsaktörer vid Idrottsgalan för att fira det gångna tävlingsåret och se tillbaka på oförglömliga stunder. Målet för idrottsgalan är att höja idrottens och motionens status i vårt samhälle och att synliggöra idrottarna, uppbackarna och fansen. Också Kommunförbundet deltog i idrottsfesten i form av tävlingen Finlands aktivaste kommun.

I år tävlade 73 kommuner från olika håll i Finland om att utses till den aktivaste kommunen. Segern togs av Uleåborgs stad, som utfört ett förtjänstfullt arbete för idrott och motion. Segraren utsågs av Idrottsgalans stora råd, som bestod av 300 idrottsaktörer.

Tävlingen Finlands aktivaste kommun arrangerades i år för andra gången. Genom tävlingen vill Kommunförbundet lyfta fram kommunernas värdefulla arbete för idrott, motion och hälsa. Under de två första åren har tävlingen visat att kommunerna satsar på idrott och motion och engagerar sig stort i frågan.

Kommunförbundet har också i sina mål för regeringsprogrammet velat framhäva  kommunernas viktiga roll när det gäller att främja invånarnas välfärd och hälsa i vardagen. Det är mycket viktigt att också i framtiden värna om kommunernas förutsättningar att arbeta för välfärd. Utöver sitt eget arbete har kommunerna en avgörande roll också i samordningen av det välfärdsarbete som utförs av tredje sektorn och andra aktörer. Kommunerna bör ha möjlighet att ge detta stöd också i framtiden.

Vi vill försäkra oss om att kultur-, biblioteks-, idrotts-, motions- och ungdomstjänsterna lyfts fram som faktorer som stärker kommunens livskraft och kommuninvånarnas välfärd och hälsa och att en tillräcklig finansiering tryggas för dem. Tillgången till fritidstjänster och deras kvalitet är allt oftare en avgörande faktor när folk funderar på att flytta till en annan ort. Det är viktigt att incitamenten och finansieringsmekanismerna för välfärdsarbetet i kommunerna följs upp och utvecklas.

Vi behöver en klar vision om framtidens kommun – oberoende av om vård- och landskapsreformen blir av eller inte. Kommunernas omvärld förändras i vilket fall som helst och kommunsektorn blir allt mer differentierad. Inte förrän vi är på det klara med hur vi vill att framtidens kommun ska se ut kan vi bygga upp en ny bildnings- och välfärdskommun, en hållbar kommunal ekonomi och hållbara samhällen och livsmiljöer.

Genom att delta i tävlingen Finlands aktivaste kommun är kommunerna med om att lyfta fram sitt arbete för idrott och motion och höja idrottens och motionens status. Välkommen att delta i tävlingen också nästa år!

 

 

 

 

Skribent
Hanna Tainio

Skribenten är vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Twitterissä: @HannaTainio