Atte Kuismin-Raerinne 30.9.2019

Övergiven båt i småbåtshamnen – vad kan kommunen göra?

En båt har övergivits i småbåtshamnen, ägaren svarar inte på förfrågningar och båten kanske rentav smutsar ner vattnet. – Låter det bekant? 

Om kommunen har gjort upp en korrekt hamnordning borde det gå att bli av med båten. Men om man inte har en hamnordning eller ens ett skriftligt avtal om båtplatsen? Då blir det mer komplicerat.

En båtplats är ett avtalsförhållande

Eftersom det är fråga om ett avtalsförhållande bör ärendet lösas i första hand på privaträttslig väg. Om ett skriftligt avtal saknas blir det hela besvärligare men inte omöjligt. Villkoren i avtalsförhållandet kan bifogas de fakturor som sänds till ägaren, där man samtidigt preciserar påföljden vid brott mot dem.  Påföljden kan till exempel vara att båten flyttas till ett upplag och övergår i kommunens ägo, om saken inte sköts före x.x.xxxx. Verkställighet av villkoren måste dock sökas hos tingsrätten, så det kan bli en lång process. 

Skrotbåt

Och om båten övergivits för den är bara skrot? I så fall kan det eventuellt bli fråga om åtgärder enligt miljöskyddslagen för att få båten avlägsnad. Båten måste dock innebära omedelbar fara för att det räddningsverk som mottagit uppdraget ska få avlägsna båten. 

 Miljövårdsmyndigheten kan bestämma att båten måste avlägsnas från vattendraget om det är fråga om  

  • att båten anses vara avfall eller  
  • att båten utgör ett hot för vattendraget.  

Om en båt, som anses vara avfall, sipprar ut olja kan beslutet om att avlägsna båten fattas snabbt.

Förflyttning av övergiven båt 

I varje fall där kommunen tagit en båt i besittning måste kommunen försäkra sig om att det finns en rättslig grund för förflyttning och eventuell försäljning av båten. En båt är inte ett fordon, så lagen om flyttning av fordon gäller inte. För att undvika skadeståndsansvar borde kommunen dessutom sälja båten på offentlig auktion och/eller på annat gångbart sätt fastställa dess värde.

Enklast blir det i alla fall om kommunen har avtalen och hamnordningen i skick.  Det är alltså dags att kavla upp ärmarna innan saken bli aktuell också i er kommun.

Skribent

Skribenten har tidigare varit planerare vid Kommunförbundet.