Heidi Partanen 12.6.2019

Utan begripligt innehåll finns inga tillgängliga webbtjänster

Kravet om att webbplatser ska vara tillgängliga gäller såväl kommunerna som statsförvaltningen. Diskussionen om tillgänglighet borde mer än tidigare fokusera på klart och begripligt innehåll och på vad som krävs för att producera sådant innehåll.

Varje innehållsproducent är också en språkvårdare

Skatteförvaltningen publicerar instruktioner för sina kunder på webbplatsen skatt.fi. Kunden kan vara vilken medborgare som helst, precis som på kommunens webbplats.

Innehållsproducenterna på Skatteförvaltningen överväger vilken information läsaren behöver i ärendet och vilka ord som ska användas för att hen ska förstå dem. Det går att skriva på ett lättbegripligt sätt om vilket ärende som helst, om innehållsproducenten bara sätter sig i läsarens position.

Redan det att man funderar på om texten är begriplig är språkvård. I det avseendet är också innehållsproducenten en språkvårdare som förenklar och tydliggör språket.

Varje innehållsproducent har en viktig roll när det kommer till att förverkliga tillgängligheten.

Professionella språkvårdare sköter finslipandet

Även sådant webbinnehåll som är noga genomtänkt kan av olika orsaker innehålla fel och texter som är svåra att förstå. Därför är det bra att vi språkvårdare som har en språkvetenskaplig utbildning finns till hjälp.

Vi byter till exempel ut passiva verb mot tilltal, vi spjälkar upp meningar och stycken och lägger till punktlistor och mellanrubriker. Vid behov svänger vi också en text helt upp och ner och ger den en ny struktur. Vi har svaret på många olika frågor inom rättskrivning, grammatik och namn.

I den finska språktidsskriften Kielikello finns en färsk beskrivning av min kollegas arbete med språket i MinSkatt. Mitt eget arbete på skatt.fi är i många avseendet likadant.

Tillgängligt språk kommer inte gratis

Som expert på finska språket är jag mycket glad över att Skatteförvaltningen har insett kopplingen mellan ett begripligt innehåll och en tillgänglig webbtjänst och att man tilldelat språkvården resurser. I mitt arbete ser jag varje dag att vi professionella språkvårdare verkligen behövs. Eller vad säger du om bilden i det finska exemplet nedan?

Högst uppe i bilden finns ett stycke från skatt.fi som är en enda lång mening med svåra satskonstruktioner. Längre ner finns samma text i tydligare form efter att en språkvårdare förenklat den.

Högst uppe i bilden finns ett stycke från skatt.fi som är en enda lång mening med svåra satskonstruktioner. Längre ner finns samma text i tydligare form efter att en språkvårdare förenklat den.

I min vardag märker jag att innehållsproducenter skulle behöva stöd av språkexperter även i andra organisationer – också i kommunerna.

Kodare är inte de enda som borde få betalt för att utveckla webbtjänster, och då försöker jag verkligen inte förminska kodaryrket. En webbtjänst är helt enkelt inte tillgänglig om inte innehållet är tillgängligt, det vill säga om språket är tydligt och begripligt. Sådant innehåll uppstår inte av sig själv, och är inte gratis.

Om författaren

  • Heidi Partanen, språkvårdare, finsk språkexpert vid Skatteförvaltningen
  • Nytillkommen till skatteförvaltningen, som fortfarande ser på skattefrågor med en delvis utomståendes ögon. Tillgänglighet ligger Partanen nära om hjärtat, eftersom vi bara genom ett begripligt språk kan uppnå deltagande i samhället för alla.

Tips om länkar för att skriva tydligt

Skribent

Vi har bjudit in personer från olika organisationer att dela med sig av deras tankar och kunskap om tillgänglighet. Målet är att inspirera till att på ett mångsidigt sätt arbeta med tillgänglighet i kommunsektorns tjänster. Tillgängliga tjänster främjar tillgång till tjänster på lika villkor.

Kraven på digital tillgänglighet regleras särskilt i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som trädde i kraft 1.4.2019. Lär dig mer om tillgänglighet i Kommunförbundets guide.