Riitta Hyvärinen 21.5.2019

Var självisk, skriv bra

Tillgänglighet hit och tillgänglighet dit, bla bla bla. Har du också fått nog av tillgänglighetsmantrat?

Tillgänglighet i texter innebär att språket är sakligt, klart och begripligt. Texter som är tillgängliga bygger upp demokratin. I texter som du skriver på jobbet lönar det sig att satsa på tillgänglighet också av själviska orsaker: Du sparar tid. Du sparar pengar. Du får fler läsare.

Tillgänglighet i texter är varken något nytt eller märkvärdigt. Kort sagt: Skriv enkla satser och meningar. Välj ord som ligger nära läsarens idévärld. Tjata inte, utan håll dig till ämnet och skriv om det som läsaren behöver veta.

Ett enkelt språk betyder inte att texten måste påminna om en lågstadieuppsats (Det här är en katt. Katten har en lång svans). Tvärtom blir läsbarheten bättre då du använder både huvudsatser och bisatser. Det är bra att visa hur meningar och ärenden hänger ihop med sambandsuttryck, såsom men, fastän, därför att, å andra sidan. Det finns skäl att berätta om det som är viktigast i den första satsen och om saker som stöder det i bisatser. Därtill lönar det sig att placera en övergripande mening i början av stycket, som sammanfattar styckets innehåll.

För att språket ska vara förståeligt krävs det inte heller att man undviker svåra ämnen. Skriv om det du ska skriva om, men kom ihåg att vara konkret. Om du skriver om en daghemsplats ligger ordet plats inom småbarnspedagogiken onödigt långt borta. Termer har förstås sin egen tid och plats, men det går ändå att beskriva det mesta med hjälp av allmänspråket.

De flesta texter som skrivs på jobbet skrivs för att en klient/kommuninvånare/kollega ska läsa den och förstå vad han eller hon förväntas göra. Hurdana är dina arbetstexter?

Om författaren 

Riitta Hyvärinen, sakkunnig vid Institutet för de inhemska språken

Arbetar med språk och texter. Lär skribenter att producera bättre texter. Är specialiserad på mediespråk och intresserad av hur detaljer gör texter lättare att läsa.

Riittas lästips:

På finska

 

Skribent

Vi har bjudit in personer från olika organisationer att dela med sig av deras tankar och kunskap om tillgänglighet. Målet är att inspirera till att på ett mångsidigt sätt arbeta med tillgänglighet i kommunsektorns tjänster. Tillgängliga tjänster främjar tillgång till tjänster på lika villkor.

Kraven på digital tillgänglighet regleras särskilt i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som trädde i kraft 1.4.2019. Lär dig mer om tillgänglighet i Kommunförbundets guide.