Sanna Moisala 28.6.2019

Visheten bor inte alltid inom organisationen – välkomna därför extern hjälp

När lagen om tillhandahållande av digitala tjänster äntligen trätt ikraft räcker det inte längre med en strävan till att betjäna alla via digitala kanaler, utan målet måste uppnås.  I överensstämmelse med EU-direktivet och lagen har Åbo stad för första gången konkurrensutsatt experter på tillgänglighet.

För en organisation som har nästan 800 år av historia och därmed också byråkrati bakom sig innebär det att omställningen från undersåtar till interaktiva kunder som ska betjänas inte alltid varit enkel. Även om invånarna och alla deras behov stått i centrum för webbaserade kommunikationstjänster i flera år redan har stadens övriga digitala tjänster byggts mycket systemfokuserat i fråga om användargränssnitt, funktioner och terminologi.

Det ingenjörsmässiga synsättet har betytt att användarna fått gissa sig fram till var i rutan man ska trycka för att skicka ett formulär och vilka främmande termer som använts för de olika funktionerna. Situationen beror emellertid på okunskap och inte på likgiltighet.

Tack vare lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kan situationen dock ändras till det bättre. För att försäkra oss om det konkurrensutsatte vi här vid Aura å stödet för tillgängligheten inom tre delområden:

  • Granskning av webb-, mobil- och digitala tjänsters tillgänglighet samt utvecklingsstöd från planering till genomförande
  • Utveckling av arbetstagarnas kompetens, både vad gäller förståelse och genomförande
  • Övervakning av tillgängligheten i realtid i digitala-, mobila- och webbtjänster och stöd för analysering av resultaten

Jag tror att de digitala tjänsterna i Åbo i fortsättningen kommer att vara tillgängliga för alla när experter på tillgänglighet stöder oss genom hela upphandlings- och implementeringsprocessen. Vi kommer redan från början att kunna skapa bättre digitala tjänster vars tekniska funktion och innehåll inte kräver att användaren har nerver av stål eller en hel by till sin hjälp.

Vi inleder arbetet med tillgängligheten enligt tidsschemat efter semestrarna och börjar med de nyaste och mest anlitade digitala tjänsterna, så att vägen till digital service ska bli så enkel som möjligt för så många som möjligt. Parallellt med utvecklingsarbetet ska vi satsa på arbetstagarnas kompetens så att tillgängligheten blir en del av vardagsrutinerna, vare sig det är fråga om planering av en mobiltjänst eller bilagor till en webbsida.

Målet är att tillgängligheten blir en självklarhet – vilket den borde vara redan nu för oss i den offentliga sektorns bitbyråkrati.

Om författaren

Sanna Moisala, expert med ansvar för utveckling av digitala tjänster i Åbo stad

Arbetar med webb- och digitjänster och försöker hålla webbtillgänglighet centralt i vardagen.

Skribent

Vi har bjudit in personer från olika organisationer att dela med sig av deras tankar och kunskap om tillgänglighet. Målet är att inspirera till att på ett mångsidigt sätt arbeta med tillgänglighet i kommunsektorns tjänster. Tillgängliga tjänster främjar tillgång till tjänster på lika villkor.

Kraven på digital tillgänglighet regleras särskilt i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som trädde i kraft 1.4.2019. Lär dig mer om tillgänglighet i Kommunförbundets guide.