Skribenten har tidigare varit planerare vid Kommunförbundet.