Ulla Karvo

Ulla Karvo är direktör för Kommunförbundets kontor i Bryssel.

Ulla Karvo
Författare

WHO deklarerade 11.3.2020 att covid-19 är en pandemi. De olika länderna har mött den verklighet som coronaviruset fört med sig på olika sätt. Vissa länder har drabbats mycket hårt av viruset medan andra tycks komma undan lättare. Detta är inte hela sanningen eftersom situationen i de olika länderna

Ulla Karvo
Författare

Finlands ordförandeskap lider mot sitt slut. Det är inte mycket som slutligen åstadkommits, men det går inte att skylla enbart på Finland. Ordförandeskapet har sammanfallit med ett brytningsskede då EU har ett nytt parlament men har fått vänta på utnämningen av den nya kommissionen. De ärenden som

Ulla Karvo
Författare

I Finland valde man egna lagstiftare till riksdagen i april och hela Europa väljer lagstiftare till Europaparlamentet i maj. Riksdagsvalet väcker fortfarande intresse, men EU-valet upplevs ofta som alltför avlägset. I Finland klagar man hela tiden över det låga valdeltagandet, men trots det var det

Ulla Karvo
Författare

Finland inleder sin period som EU-ordförande i början av juli. Ordförandeskapet infaller under en utmanande tid såväl i världspolitiken som i den interna politiken i Europa. Kina är ute och erövrar världen medan USA allt mer motsätter sig transatlantiskt samarbete. Inom Europa råder oenighet om EU:s