Aila Puustinen-Korhonen

Aila Puustinen-Korhonen är sakkunnig inom social- och hälsovård.

Aila Puustinen-Korhonen

Nästan 6000 barn i grundskoleåldern går i skola på sin placeringsort. Placeringsplatsen kan vara en fosterfamilj, ett professionellt familjehem eller en barnskyddsanstalt. De senaste åren har man i undersökningar och skolhälsoenkäter allt oftare väckts till insikt om att placerade barn i många fall

Aila Puustinen-Korhonen

Om Den Sociala Välfärden vore en människa skulle hon vara över 120 år gammal. Livet skulle ofrånkomligen lida mot sitt slut. Den äldsta människan man känner till, fransyskan Jeanne Calment, stretade på och njöt av portvin och choklad och rökte cigarretter och blev 122 år gammal. I vetenskapsvärlden