Anne Jarva arbetar i Kommunförbundet som utvecklingschef för markanvändning och planläggning.

Anne Jarva på Twitter: @annekjarva

Författare

I Finland trivs vi där vi bor. Vi är stolta över vacker natur, service som fungerar i vardagen och handlingskraft. Men i olika kommuner kan samma ord ha olika innebörd. Därför bör framtidens kommun vara lyhörd för invånarnas önskemål: hur kan man just i vår kommun stärka det särpräglade, underlätta