Hanna Tainio

Hanna Tainio är vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Hanna Tainio
Författare

Coronaviruset har på kort tid drivit in kommunerna i en exceptionell situation både funktionellt och ekonomiskt. Kommunerna utsätts för ett enormt tryck att klara av de utmaningar och snabba vändningar som coronaepidemin innebär. Alla resurser styrs till hanteringen av epidemin. Samtidigt håller

Hanna Tainio
Författare

En obestridlig slutsats av den vård- och landskapsreform som strandade för regeringen Sipilä var att en och samma modell inte lämpar sig för hela landet. Detta stöds av rapporten Kommunernas lägesbild 2020, som statsrådet nyligen publicerade. Slutsatsen i rapporten är att kommunerna i Finland

Hanna Tainio
Författare

”Birkaland ville inte vänta på regeringens riktlinjer för social- och hälsovårdsreformen, utan tog saken i egna händer och inledde en kommunbaserad beredning av reformen”, fick vi höra i nyheterna för några dagar sedan. Utöver de sju landskap som redan bildar en samkommun rör sig också största delen

Hanna Tainio
Författare

​Social- och hälsovårdsministeriets analys av utlåtandena om landskapsreformen lyfter fram flera helheter som är kritiska för kommunerna och som förutsätter ändringar i lagutkastet. Analysen publicerades i fredags. ​En lyckad reform förutsätter att den offentliga förvaltningens kompetens som finns

Hanna Tainio
Författare

Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet har skickat lagpaket om social- och hälsovårds- och landskapsreformen på remissrunda till kommunerna. ​Det är fråga om ett enormt lagpaket som det är krävande att läsa och sålla fram det väsentliga ur, oberoende av hur intensivt de olika