Henrik Rainio

Henrik Rainio är tf direktör för Kommunförbundets kommunekonomiska enhet.

Följ Henrik Rainio på Twitter: @RainioHenrik

Henrik Rainio
Författare

Ändringar föreslås i kriterierna för så kallade kriskommuner. Den arbetsgrupp som utrett ändringsbehovet offentliggjorde sitt förslag 5.10.2018, vilket innebar att ett utkast till regeringsproposition skickades på remiss till kommunerna. Enligt förslaget ska de nya kriterierna tillämpas för första