Kai Ketelimäki är jurist vid Kommunförbundet. Ketelimäki har specialiserat sig på frågor om kommunallagen, kommunalt beslutsfattande, processerna för sökande av ändring, offentlighet, dataskydd samt markanvändning och byggande.

Olika chatbot-tjänster har allt blivit allt vanligare inom såväl den privata som offentliga sektorn. Vi har efter hand vant oss vid att sköta våra ärenden med dessa ”robotar”. Visserligen kan det ibland kan kännas störande att till exempel i bankärenden, på bankens webbplats alltså, vara tvungen att