Ledande jurist vid Kommunförbundets juridiska enhet. Hon har specialiserat sig utöver på kommunförvaltning också på lagstiftning som gäller kontaktytan mellan kommunerna och marknaden, bl.a. offentlig upphandling. Är särskilt intresserad av lagstiftningens ”grå sektorer” och tolkningen av dem.

Katariina Huikko på Twitter: @katariinahuikko