Kyösti Värri är sakkunig inom gymnasier.

Inom gymnasieutbildningen har relationstalet 58/42 under flera år beskrivit flera olika saker. I de flesta fall har det varit fråga om ett sammanträffande, men talet har varit en bra tumregel i många sammanhang. Det har beskrivit både ansökningarna till gymnasiet, studerandenas könsfördelning

Gymnasiefinansieringen – tänk om kommunerna tänkte om Tidigare i höst skrev jag ett blogginlägg om finansieringen av gymnasieutbildningen utgående från de senaste kostnadsuppgifterna, dvs. uppgifterna för 2019. Situationen har varit mycket svår under flera år, eftersom finansieringssystemet för

Kommunerna och de övriga anordnarna av gymnasieutbildning bereder som bäst budgetarna för 2021. Budgetberedningen är för närvarande mer krävande än vanligt då de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin försämrar kommunernas redan från tidigare svaga ekonomi. Det viktigaste för de kommunala

De flesta gymnasier inledde sitt läsår förra veckan. Resten kör igång denna vecka, förutom vuxengymnasierna där undervisningen i regel börjar nästa vecka. I de flesta gymnasier är det fem månader sedan man senast hade närundervisning. Gymnasierna började ju övergå till distansundervisning i mitten

Regeringen meddelade 29.4.2020 att den häver begränsningarna för den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken den 14.5.2020. Detta innebar alltså två saker: (1) Regeringen rekommenderar inte att regionförvaltningsverken med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar ska bestämma att