Kyösti Värri är sakkunig inom gymnasier.

Författare

Regeringen meddelade 29.4.2020 att den häver begränsningarna för den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken den 14.5.2020. Detta innebar alltså två saker: (1) Regeringen rekommenderar inte att regionförvaltningsverken med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar ska bestämma att

Författare

Riksdagen behandlar som bäst den nya gymnasielagen. Behandlingen av lagen borde vara slutförd nästa vecka. Den nya gymnasielagen ökar å ena sidan utbildningsanordnarens skyldigheter, men å andra sidan skapar den också möjligheter. Gymnasielagen fäster på ett förtjänstfullt sätt uppmärksamhet vid en