Laura Hassi

Laura Hassi är sakkunnig i bostadsfrågor vid Kommunförbundet.

Laura Hassi
Författare

I Finland har man lyckats rätt väl med att få ned bostadslösheten. Ändå har hanteringen av bostadslösheten inte beaktats i landskapsreformen. Det är problematiskt därför att reformen sätter käppar i hjulet för arbetet mot bostadslösheten. Städernas gemensamma resurser för bostadsväsendet och

Laura Hassi
Författare

Bostadsandelslag har haft stor framgång i många europeiska städer. Också hos oss har ett bostadspolitiskt intresse för andelslag väckts. Regeringen har varit aktiv; i våras gav miljöministern överdirektör Hannu Rossinlahti vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet i uppdrag att utreda

Laura Hassi
Författare

Bostadsandelslag har haft stor framgång i många europeiska städer. Också hos oss har ett bostadspolitiskt intresse för andelslag väckts. Regeringen har varit aktiv; i våras gav miljöministern överdirektör Hannu Rossinlahti vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet i uppdrag att utreda