Pi Krogell-Magni

Jag jobbar som kommunikationschef och teamledare för Kommunförbundets presstjänst.

Kommunikation i sina olika former har intresserat mig genom hela livet. Jag var Prao-elev på en tidningsredaktion som 15-åring och det mesta jag gjort i jobbväg har sedan dess handlat om journalism eller kommunikation.

Ett undantag i regeln var inhoppsjobben som blomsterförsäljare i min ungdom. Ett livsskede som givit mig en permanent förtjusning i blombuketter.

Pi Krogell-Magni

Från min studietid minns jag läroboken Kommunikationsteorier av John Fiske. I den behandlades (föga överraskande) olika kommunikationsteorier, budskap och även störande element, brus, som gör att meddelandet inte når fram. Även om du själv tycker att ditt budskap är glasklart så är det ingen garanti