Sanna Lehtonen är Kommunförbundets utvecklingschef inom kommunalekonomi.

Författare

Kommunförbundet publicerade sina första preliminära kommunvisa beräkningar av statsandelarna 2018 vid ekonomi- och skatteprognosdagarna 11.5.2017. I kommunekonomiprogrammet som publicerades 28.4.2017 ingår de viktigaste uppgifterna om förändringar som gäller kommunerna under ramperioden, men