Wikberg

Skribenten har tidigare varit direktör för svenska och internationella ärenden vid Kommunförbundet.

Wikberg
Skribent

Saldot i det svenska valet blev ett högt valdeltagande, 82 procent. Åtminstone ur vårt finska perspektiv är siffran enormt hög. Men vad hände egentligen i det svenska valet? Väldigt få analyser berättar om hur det gick i kommunalvalet i de stora städerna eller analyserar hur kommunernas nya

Wikberg
Skribent

Vi har under den senaste tiden fått flera alarmerande rapporter om demokratins ställning i Finland. Antalet partimedlemmar sjunker, antalet kandidater i kommunalvalet sjunker, hot och hat mot politiker ökar och unga kvinnor vill inte längre vara med. Är det så vi vill ha det? Som man bäddar får man

Wikberg
Skribent

Nu har det hänt igen! Regeringen har meddelat vilka sjukhus i landet som planeras få fullskalig jourverksamhet och man har gladeligen glömt de svenska behoven. Igen kommer förslag av typen ”samma på svenska”. Hur ofta har vi inte hört det uttrycket? Men det fungerar inte så. Man kan inte bara utgå

Wikberg
Skribent

Valfriheten inom social- och hälsovården kommer att innebära en revolutionerande och radikal förändring jämfört med det som vi är vana med i dag. Den offentliga och den privata vården likställs och det blir kunden eller patienten som genom sitt val avgör vilka vårdproducenter som får finansiering