Wikberg

Skribenten har tidigare varit direktör för svenska och internationella ärenden vid Kommunförbundet.