Cirkulär 19/80/2006, Pasi Pönkä/eg, 17.11.2006

Offentlig fordran för utsökning

Lagen om ändring av lagen om utsökningsavgifter (470/2006) träder i kraft 1.1.2007. Justitieministeriet tog i sammanhanget ställning till ett system där man buntar ihop delbetalningar. I modellen är det fråga om att bunta ihop delbetalningar av fordringar som är av samma slag och som uppstår på samma grund (kapital, ränta, betalningsuppmaning) eller att bunta ihop återkommande fordringar, t.ex. institutionsavgifter. När ändringen av utsökningslagen träder i kraft nästa år kan man till exempel bunta ihop flera dagvårdsavgifter för utsökning.

Förutsättningarna för detta blir antagligen:

  • ​att borgenären är den samma

  • att det gäller delar som hör till samma fordran: kapital, ränta och även borgenärens egna indrivningskostnader (se även 1 kap. 1C § i utsökningslagen) eller 

  • att det gäller likadana fordringar, dvs. fordringar med samma grund som dessutom är fortgående, dvs. fordran är återkommande, varvid faktureringsintervallet inte får försvaga borgenärens ställning, och

  • att fordringarna är från samma år (preskription räknas från varje års slut).

Indrivningsbyråns indrivningskostnader går alltså inte att bunta ihop med borgenärens fordran. Indrivningsbyråns fordran på indrivningskostnader är inte heller fortgående, utan enskilda fordringar som beror på olika indrivningsåtgärder. De kan således inte heller buntas ihop med varandra.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Kietäväinen  
vice verkställande direktör

Kari Prättälä
direktör, juridiska ärenden

Närmare upplysningar
Pasi Pönkä, tfn (09) 771 22 30, 0500 64 891

Etiketter