Cirkulär 1/80/2008, Sinikka Huhtala/aha, 8.1.2008

Ändringar i sjuktransporttaxan 1.1.2008

Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport skickas för kännedom till kommunerna och samkommunerna. Förordning 1270/2007 träder i kraft 1 januari 2008. Förordningen medföljer som bilaga till detta cirkulär.

Förordningen finns i elektronisk form på kommunerna.net > social- och hälsovård > ambulanssjukvård och sjuktransporter och på kommunerna.net > cirkulär och utlåtanden > kommunförbundets cirkulär.

Närmare upplysningar:
Sinikka Huhtala, tfn (09) 771 26 44, 050 584 60 02,
e-post: fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, vice verkställande direktör

Jussi Merikallio, direktör, social- och hälsovård

Bilaga
Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport 1270/2007

 

Etiketter