Cirkulär 15/80/2008, Annika Suorto/eg, 18.4.2008

Bevakningen av skattetagarnas rätt förändras

Finlands Kommunförbund bifogar för kännedom och åtgärder Skatteförvaltningens meddelande om hur bevakningen av skattetagarnas rätt förändras.


Republikens president godkände 18.4.2008 (RP 148/2007) de lagändringar enligt vilka Skattestyrelsen och nio skatteverk sammanslås till en myndighet kallad Skatteförvaltningen.  Skatteförvaltningens verksamhetsområde är hela landet. Lagarna träder i kraft 1.5.2008.

Bevakningen av skattetagarnas rätt blir Skatteförvaltningens uppgift. Det nuvarande systemet med skatteombud koncentreras till en enhet med uppgift att svara för bevakningen av skattetagarnas rätt och andra yttranden. För ändamålet bildas Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Den blir en del av Skatteförvaltningen som ändå fungerar fullständigt självständigt i fråga om sina uppdrag. Kommunernas, församlingarnas och Folkpensionsanstaltens självständiga besvärsrätt bevaras.

Närmare upplysningar:
Annika Suorto, tfn (09) 771 20 79
Mikael Enberg, tfn (09) 771 25 40

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Martti Kallio  

direktör, kommunalekonomi

 

Annika Suorto 
utvecklingschef

 

Bilaga
Skatteförvaltningens meddelande om hur bevakningen av skattetagarnas rätt förändras

Etiketter