Yleiskirje/Cirkulär 4/80/2008, Kirsi Ylipekka/eg, 7.1.2008

Vuoden 2007 yleiskirjeluettelo/Förteckning över cirkulären under 2007

Oheisena lähetetään tiedoksi luettelo Suomen Kuntaliiton vuoden 2007 yleiskirjeistä.

-----------

Härmed sänder vi för kännedom förteckningen över Finlands Kommunför¬bunds cirkulär 
under 2007.

SUOMEN KUNTALIITTO
FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Jyrki Laurinmäki  
hallintojohtaja/administrativ direktör

 

Kirsi Ylipekka
arkistopäällikkö/arkivchef

Liite/Bilaga 
Yleiskirjeluettelo/Förteckning över cirkulär