Cirkulär 4/80/2009, Sinikka Huhtala/aha 20.1.2009

Ändrade taxor för sjuktransport 1.1.2009

Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport skickas för kännedom till kommunerna och samkommunerna. Förordning 2/2009 träder i kraft 12.1.2009. Dagen för ikraftträdandet enligt den fastställda förordningen flyttas, eftersom kommunikationsministeriets beslut publicerades i författningssamlingen först 12.1.2009.


Förordningen finns i elektronisk form bland bilagorna på adressen:

kommunerna.net > social- och hälsovård > ambulanssjukvård och sjuktransporter och på kommunerna.net > cirkulär och utlåtanden > kommunförbundets cirkulär.

Närmare upplysningar:
Sinikka Huhtala, tfn (09) 771 26 44, 050 584 60 02, e-post: fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
vice verkställande direktör

Jussi Merikallio
direktör, social- och hälsovård

Bilaga
Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport 2/2009

Etiketter