Cirkulär 25/80/2009, Sinikka Huhtala/aha 3.12.2009

Ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport i kraft 3.12.2009

Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport skickas för kännedom till kommunerna och samkommunerna. Förordning 952/2009 trädde i kraft 3.12.2009.

Statsrådet fastställer ersättningstaxan för kostnaderna för sjuktransport, eftersom de tillståndsärenden som gäller sjuktransport har överförts till lagen om privat hälso- och sjukvård. Också dessa bestämmelser trädde i kraft 3.12.2009. Kommunförbundet skickar senare ett cirkulär om detta.

Förordningen finns i elektronisk form som bilaga till cirkuläret på adressen:
kommunerna.net > social- och hälsovård > ambulanssjukvård och sjuktransporter och på kommunerna.net > cirkulär och utlåtanden > kommunförbundets cirkulär.

Närmare upplysningar:
Sinikka Huhtala, tfn (09) 771 26 44, 050 584 60 02, e-post: fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
vice verkställande direktör

Jussi Merikallio
direktör, social- och hälsovård

Bilaga
Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport (952/2009)

 

Dokument
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen (929/2009)

 

Lisää aiheesta

Etiketter