Cirkulär 13/80/2011, Sinikka Huhtala/eg, 1.8.2011

Ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport träder i kraft 1.8.2011

Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport skickas för kännedom till kommunerna och samkommunerna. Förordning 912/2011 träder i kraft 1.8.2011. Den publicerades först 29.7.2011.

Statsrådet fastställer ersättningstaxan för kostnaderna för sjuktransport, eftersom de tillståndsärenden som gäller sjuktransport har överförts till lagen om privat hälso- och sjukvård.

Närmare upplysningar:
Sinikka Huhtala, tfn 09 771 2644, 050 584 6002,
e-post: fornamn.efternamn@kommunforbudet.fi     
Mika Paavilainen, tfn 09 771 2176, 050 5210 187
e-post: fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma  
verkställande direktör 

Jussi Merikallio
direktör, social- och hälsovård

 

Dokument
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen (929/2009)

Bilaga
Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport 912/2011

 

 

Mer på webben

Etiketter