Cirkulär 28/80/2011, Timo Leivo/eg, 20.12.2011

Finlands Kommunförbunds heders- och förtjänststecken, justering av försäljningspriserna

​Försäljningspriserna för Finlands Kommunförbunds heders- och förtjänsttecken är i fråga om framställningar som görs efter 1.1.2012 följande:

  

​Hederstsecken i guld ​681 euro
​Hederstecken i silver ​210 euro
​Förtjänststecken i guld, 40 år 159 euro
​Förtjänsttecken i guld, 30 år ​141 euro
​Förtjänsttecken i silver, 20 år ​120 euro
​Förtjänsttecken i brons, 10 år ​93 euro
​Specialförtjänsttecken ​116 euro

 

I alla försäljningspriser ingår ett diplom och ett separat tecken i miniatyr.

Närmare upplysningar: 
Päivi Haakana, tfn (09) 771 2063
Lea Uotila, tfn (90) 771 2133

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma  

verkställande direktör

 

Timo Leivo
ekonomi- och förvaltningsdirektör

Bilagor 
Stadgar för Finlands Kommunförbunds heders- och förtjänsttecken
Ansökan om heders- och förtjänsttecken
Framställningsblankett