Cirkulär 1/80/2011, Jarmo Partanen, 24.1.2011

Förteckning över cirkulären under 2010

Oheisena lähetetään tiedoksi luettelo Suomen Kuntaliiton vuoden 2010 yleiskirjeistä.

-----------

Härmed sänder vi för kännedom förteckningen över Finlands Kommunförbunds cirkulär under 2010.

SUOMEN KUNTALIITTO
FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Timo Leivo    
talous- ja hallintojohtaja
ekonomi- och förvaltningsdirektör 

 

Jarmo Partanen
arkistonhoitaja
arkivarie