Cirkulär 11/80/2012, Sinikka Huhtala/aha 7.6.2012

Ersättningstaxan för kostnader för sjuktransport ändras 11.6.2012

Statsrådets förordning 267/2012 om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport skickas för kännedom till kommunerna och samkommunerna. Förordningen träder i kraft 11.6.2012.

​Statsrådet fastställer ersättningstaxan för kostnaderna för sjuktransport, eftersom de tillståndsärenden som gäller sjuktransport har överförts till lagen om privat hälso- och sjukvård.

Förordningen finns i elektronisk form som bilaga till cirkuläret på adressen Kommunerna.net > social- och hälsovård > ambulanssjukvård och sjuktransporter och på Kommunerna.net > cirkulär och utlåtanden > Kommunförbundets cirkulär.

Närmare upplysningar:
Sinikka Huhtala, tfn 09 771 26 44, 050 584 60 02
Tero Tyni, tfn 09 771 22 46, 050 364 81 63

 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Tuula Haatainen
vice verkställande direktör

Tarja Myllärinen
direktör, social- och hälsovård

Bilaga
Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport 267/2012

Källor
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen 929/2009 
Lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård 928/2009

tags