Cirkulär 25/80/2013, Matti Holopainen/eg, 11.12.2013

Projektet för elektroniska tjänster i kommunernas byggda miljö (KRYSP) – nya gränssnitt kan tas i bruk i kommunerna

Kommunförbundet strävar efter att man inom dataöverföringen mellan kommunerna och statsförvaltningen ska övergå till en verksamhetsmodell där den som behöver en uppgift hämtar uppgiften i den ursprungliga uppgiftsproducentens gränssnittstjänst. Kommunernas gränssnittstjänster bör också stå till företagens förfogande.

​De gränssnitt mellan informationstjänster för kommunernas teknik- och miljöväsen som skapats i de kommunala samprojekten kan nu tas i bruk i kommunerna. Det mest angelägna just nu är att kommunerna i sina gränssnittstjänster tillgängliggör adresser och andra uppgifter på byggnader, administrativa områdesindelningar, information om kommunernas verksamhetsställen samt detaljplaneuppgifter. Dessa uppgifter behövs snarast inom räddningsförvaltningen och vid utvecklingen av kommersiella e-tjänster. Kommunförbundet uppmanar kommunerna att införa gränssnitt och ansluta sig till Kommunala geodatatjänsten, där företag och statsförvaltningen har centraliserad åtkomst till uppgifter från kommunerna.

Kommunerna kan ansluta sig till geodatatjänsten avgiftsfritt. Företagen kan avgiftsfritt testa geodatatjänsten, vilket ska uppmuntra företagen att ta fram nya tjänster. När ett företag börjar använda uppgifter från kommunen för affärsverksamhet, kan kommunen i geodatatjänsten ta ut avgifter hos företaget i syfte att täcka kostnaderna för upprätthållandet och överlåtelsen av uppgifterna, dvs. för de kostnader som inte täcks med kommunens skattefinansiering. Kommunen bestämmer själv hur det går till. Kommunen ska i alla fall följa specialvillkoren i PSI-direktivet (2013/37/EU). Av den bifogade promemorian framgår anvisningar och åtgärder som kommunerna behöver för att öppna gränssnittstjänster.

Närmare upplysningar: 
Matti Holopainen, tel. 050 563 4622
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Timo Kietäväinen 

vice verkställande direktör

 

Leena Karessuo
direktör, Regioner och samhällen

Bilaga 
Kommunerna tar i bruk gränssnitt som skapats i projektet för elektroniska tjänster 
i kommu-nernas byggda miljö (KRYSP) samt Kommunala geodatatjänsten

 

Fördelning
Kommunstyrelsen, Teknik- och miljöväsendet

Läs mer om dessa teman