Cirkulär 16/80/2013, Tero Tyni, Anu Nemlander / aha, 3.9.2013

Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport

Statsrådets förordning 605/2013 om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport skickas för kännedom till sjukvårdsdistrikten, kommunerna och samkommunerna. Förordningen trädde i kraft 1.9.2013.

​Enligt förordningen höjdes ersättningstaxan för sjuktransport med 4,5 procent från och med 1.9.2013. Den nya taxan tillämpas på resor som görs efter 1.9.2013.

Närmare upplysningar:
Tero Tyni, tfn 09 771 2246, 050 364 81 63
Anu Nemlander, tfn 09 771 2612, 050 563 61 80

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Tuula Haatainen   
vice verkställande direktör

 

Tarja Myllärinen
direktör, social- och hälsovård

 

Bilaga
Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport (605/2013)

 

Mer på webben:

Läs mer om dessa teman