Cirkulär 1/80/2014, Piia Huttunen/eg, 7.1.2014

Förteckning över cirkulären år 2013

Bifogat sänder vi för kännedom förteckningen över Finlands Kommunförbunds cirkulär år 2013.

- - - - - - -

Oheisena lähetetään tiedoksi luettelo Suomen Kuntaliiton vuoden 2013 yleiskirjeistä.

Närmare upplysningar/Lisätietoja:
Piia Huttunen, puh/tfn 09 771 2648
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND
SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Leivo 
ekonomi- och förvaltningsdirektör
talous- ja hallintojohtaja  

Piia Huttunen
Tf arkivarie
Va. arkistonhoitaja