Cirkulär 15/2016, 7.11.2016, Joonas Jännäri

Ersättningar för musikframföranden som betalas till Gramex år 2017

Kommunförbundet och Gramex har tillsammans förhandlat fram en uppdaterad avtalsrekommendation Gramex Kommunavtal, som har trätt i kraft vid ingången av 2016 i de kommuner som ingått avtalet. Kommunförbundet och Gramex har i enlighet med den förhandlingspromemoria som undertecknades 11.10.2016 justerat ersättningsbeloppet. Grunden för justeringen är i enlighet med det nya kommunavtalet den allmänna höjningen av inkomst- och kostnadsnivån.

​Enligt det ya kommunavtalet ska kommunerna i ersättning för musikframföranden år 2017 betala +1 procent mer per invånare än år 2016. För dröjsmål uppbärs den allmänt tillämpade dröjsmålsräntan.

Närmare upplysningar:
Joonas Jännäri, tfn 09 771 2454
         
FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio   
vice verkställande direktör 

Joonas Jännäri
jurist

Bilagor Kommunförbund - Gramex förhandlingspromemoria 2017

Läs mer om dessa teman