Cirkulär 3/2016, Heikki Telakivi, 25.1.2016

Nationella veterandagen

Nationella veterandagen firas onsdagen den 27 april 2016. Veterandagen firas nu för 30:e gången som ett riksomfattande evenemang.

​I år sker det under devisen

Vastavirtaan nousee lohen suku – Motströms stiger laxarnas släkte

Det är önskvärt att kommunerna och samkommunerna medverkar i firandet genom att ar-rangera många olika evenemang och program.

Riksomfattande huvudkommittén för Nationella veterandagen och Finlands Kommunför-bund hoppas att kommunerna och samkommunerna utöver veteranerna särskilt beaktar de unga i arrangemangen kring firandet. Vi hoppas också att kommunerna aktivt samarbetar med församlingarna, försvarsmakten, medborgar- och försvarsorganisationerna, ungdoms-organisationerna och övriga lokala sammanslutningar.

Vi bifogar rekommendationen från Riksomfattande huvudkommittén för Nationella veterandagen som stöd för de lokala arrangemangen.

Huvudfesten ordnas i år i Uleåborg den 27 april.

De evenemang som ordnas av kommunerna och samkommunerna har också denna gång en central och framträdande roll i firandet av Nationella veterandagen.

Närmare upplysningar:
Sekreteraren för Riksomfattande huvudkommittén för Nationella veterandagen,
överstelöjtnant Ilpo Karvinen, Huvudstaben, personalavdelningen
PB 919, 00131 HELSINGFORS
tfn 0299 510 145

Medlemmen i Riksomfattande huvudkommittén för Nationella veterandagen, 
Heikki Telakivi, direktör, internationella relationer med organisationer 
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi
Finlands Kommunförbund, tfn 050 667 40

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Jari Koskinen

verkställande direktör

 

Heikki Telakivi

direktör, internationella relationer med organisationer

 

Bilaga
Rekommendation från Riksomfattande huvudkommittén för Nationella veterandagen